Praca

Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników – co warto wiedzieć?

• Zakładki: 42


Zapewnienie odpowiednich warunków zatrudnienia, w tym odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to powinność każdego pracodawcy. Znajomość przepisów i zasad BHP jest bowiem warunkiem koniecznym do wykonywania pracy. Szukasz szkolenia BHP w Katowicach? Jesteś we właściwym miejscu!

Szkolenie wstępne i okresowe BHP


Szkolenie wstępne dla nowego pracownika obejmuje instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pracodawca powinien przeprowadzić przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku. Potwierdzeniem odbycia instruktażu jest karta szkolenia wstępnego, przechowywana w aktach osobowych pracownika.

W przypadku osób już zatrudnionych, należy im zapewnić regularne szkolenia okresowe, których celem jest aktualizacja wiedzy i umiejętności. Czego dotyczy kurs BHP? Zakres tematyczny obejmuje: ocenę zagrożenia związanego z pracą, metody ochrony, postępowanie w razie wypadku, a także w przypadku pracowników administracyjno-biurowych zasady ergonomii. Ponadto pracownicy uzyskują aktualną wiedzę dotyczącą przepisów zawartych w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy. Szkolenia BHP dla pracowników – dla kogo i jak często?


Instruktaż ogólny i stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do pracy:

 • nowych pracowników,
 • studentów przyjętych na praktykę studencką,
 • uczniów i młodocianych odbywających praktyczną naukę zawodu. 

Okresowe szkolenia BHP przeprowadza się dla:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • nauczycieli i pracowników oświaty,
 • dyrektorów szkół i kierowników placówek oświatowych,
 • służby medycznej,
 • pracowników służby BHP.

Szkolenia okresowe należy przeprowadzać co 3-6 lat, w zależności od charakteru wykonywanej pracy.  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni odbywać szkolenia co 3 lata, natomiast przedsiębiorcy, kierownicy, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz służby BHP co 5 lat. Najrzadziej szkolenia okresowe z zakresu BHP odbywają pracownicy administracyjno-biurowi – co 6 lat. 

Warto pamiętać, że troska o bezpieczeństwo pracy nie powinna wynikać jedynie z obowiązującego prawa. Pracodawca, który dba o BHP w miejscu pracy pokazuje siebie jako osobę godną zaufania i odpowiedzialną. 

Szukasz szkolenia BHP dla swoich pracowników w Katowicach? Dowiedz się więcej na:  BHP Katowice.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą INKA BHP&PPOŻ – bhp-inka.pl.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
74 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *