Prawo

Szkoda całkowita – co warto wiedzieć?

• Zakładki: 184


Gdy w wyniku kolizji bądź wypadku drogowego pojazd ulega uszkodzeniu, poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym należy się odszkodowanie komunikacyjne. W tym przypadku ubezpieczyciel sprawcy wypadku, na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy, decyduje o szkodzie częściowej lub szkodzie całkowitej. Czym jest szkoda całkowita, kiedy jest ona stwierdzana i jakie ma to konsekwencje dla właściciela pojazdu?

Szkoda częściowa i szkoda całkowita

Szkoda całkowita stwierdzana jest wówczas, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Za koszt naprawy uznaje się cenę części zamiennych oraz roboczogodzinę mechanika samochodowego. Jeśli więc naprawa miałaby być droższa niż wartość handlowa pojazdu przed wypadkiem, TU uzna szkodę całkowitą pojazdu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy koszt naprawy miałby pokryć ubezpieczyciel uszkodzonego samochodu z polisy AC. W tym przypadku najczęściej wartość, po której przekroczeniu orzekana jest szkoda całkowita, wynosi nie 100% ceny samochodu sprzed wypadku, a 70-80%. Oznacza to, że gdy koszt naprawy przekroczyłby 70-80% wartości pojazdu sprzed zdarzenia drogowego, TU stwierdzi szkodę całkowitą.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą

Gdy firma ubezpieczeniowa stwierdzi szkodę całkowitą samochodu, wypłaca ona poszkodowanemu:

  • kwotę, odpowiadającą wartości pojazdu sprzed wypadku pomniejszoną o wartość wraku
  • całkowitą wartość pojazdu sprzed wypadku, gdy zabiera wrak pojazdu

Druga sytuacja występuje znacznie rzadziej. Najczęściej właściciel na własną rękę musi pozbyć się wraku samochodu. Może je sprzedać na części lub oddać na złom, choć druga opcja jest mniej opłacalna.

Czasami kierowcy zastanawiają się, czy po uzyskaniu odszkodowania za szkodę całkowitą mogą naprawić samochód. Prawo dopuszcza taką możliwość. Warunkiem, aby móc dalej poruszać się po drogach publicznych jest dopuszczenie pojazdu przez diagnostę – samochód musi mieć ważny przegląd techniczny. Rzadko jednak się zdarza, by właściciele aut decydowali się na takie rozwiązanie.

Uzyskując odszkodowanie za szkodę całkowitą, warto upewnić się, czy TU nie zawyżyło wartości wraku bądź nie zaniżyło wartości pojazdu sprzed wypadku. W tym celu najlepiej zwrócić się o pomoc do Kancelarii Odszkodowawczej Automobile Expert – specjaliści sprawdzą, czy nie doszło do zaniżenia odszkodowania i w razie potrzeby uzyskają do niego dopłatę.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
125 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *