Praca

Rodzaje faktoringu

• Zakładki: 27


Faktoring jest usługą z której korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Warto jednak mieć świadomość, że poszczególne typy faktoringu znacznie się od siebie różnią. Jak się go klasyfikuje? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule.

Podział faktoringu ze względu na ryzyko

Najpopularniejszą klasyfikacją faktoringu jest ta, która obejmuje podział ze względu na ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W tym przypadku wyróżnia się:

– faktoring bez regresu, który obejmuje przejęcie wraz z wierzytelnością ryzyka niewypłacalności kontrahenta;

– faktoring z regresem, który dotyczy przejęcia wierzytelności bez ryzyka niewypłacalności kontrahenta;

– faktoring mieszany, w przypadku którego przejęcie ryzyka niewypłacalności może dotyczyć konkretnej kwoty.

Podział faktoringu ze względu na powiadomienie dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej

Faktoring można klasyfikować również ze względu na sposób powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej. Tego typu klasyfikacja obejmuje:

– faktoring otwarty, kiedy to dłużnik jest niezwłocznie zawiadamiany o skorzystaniu z faktoringu;

– faktoring półotwarty, w przypadku którego dłużnik jest zawiadamiany o zawarciu umowy faktoringowej dopiero w momencie wezwania go przez faktora do zapłaty;

faktoring tajny, który zakłada, że dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej.

Podsumowując należy stwierdzić, że różnorodność usług faktoringowych pozwala dopasować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Chcąc skorzystać z tego typu finansowania warto zapoznać się z ofertą firmy AOW Faktoring, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
18 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *