Dom

Poprawne usuwanie osadu w biologicznych oczyszczalniach ścieków

• Zakładki: 42


Usuwanie osadu jest jedną z niewiele rzeczy wymagających pracy podczas posiadania biologicznej oczyszczalni. Jak jednak zrobić to poprawnie?

Jak często należy usuwać osad w biologicznych oczyszczalniach ścieków?

Głównym czynnikiem wpływającym na częstotliwość usuwania osadu ze zbiornika w biologicznej oczyszczalni ścieków jest typ posiadanej przez nas instalacji oraz jej rozmiar. W każdej oczyszczalni osad zbiera się w różnym okresie, przez co określenie konkretnego czasu czyszczenia jest praktycznie niemożliwe. 

Ogólnie przyjętą zasadą jest jednak usuwanie osadu maksymalnie 2 razy w roku, najlepiej co około 9 miesięcy, tak, aby nie robić tego za często i jednocześnie nie pozwalać mu zostawać w zbiorniku zbyt długo. 

Jak prawidłowo usunąć osad w biologicznych oczyszczalniach ścieków?

Prawidłowe czyszczenie biologicznej oczyszczalni ścieków jest niezwykle kluczowym elementem w jej prawidłowym funkcjonowaniu, przez co należy upewnić się w naszej wiedzy, zanim przystąpimy do tej czynności.

Należy przede wszystkim zapoznać się z instrukcją obsługi zostawioną przez producenta. Odpowiedzi na większość nurtujących nas pytań znajdziemy właśnie tam. Zalecane jest również wykonanie pierwszych kilku czyszczeń z instrukcją blisko, tak, aby w każdej chwili można było się upewnić w kwestii poprawności wykonywanej przez nas czynności.

Kto uprawniony jest do usuwania nadmiernego osadu?

Usuwaniem osadu powinna zajmować się firma lub osoba do tego uprawniona, a przed czyszczeniem należy upewnić się, które elementy oczyszczalni powinny zostać wyłączone lub zablokowane. 

Wszelki osad wyjęty ze zbiornika musi zostać przekazany odpowiedniej firmie, która następnie zawiezie go do oczyszczalni komunalnej, aby poddać go dalszej utylizacji. Zabronione jest pozbywanie się osadu samodzielnie, zwłaszcza w okolicach roślin, zwierząt oraz ludzi.

Artykuł powstał we współpracy z BioEden.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
19 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *