Prawo

Odszkodowania za błędy medyczne – kiedy i komu się należy odszkodowanie?

• Zakładki: 30


Błędy medyczne często mają swoje poważne konsekwencje – w ich wyniku pacjent może znacząco podupaść na zdrowiu, zostać niepełnosprawny lub umrzeć. Pacjenci, którzy w wyniku pomyłki lekarzy i innych pracowników placówek medycznych, zostali poszkodowani, mogą ubiegać się o odszkodowania za błędy medyczne. Dowiedz się, czym są błędy medyczne oraz kiedy i komu przysługuje prawo do odszkodowania.

Czym jest błąd medyczny?

Definicji błędu medycznego nie znajdziemy w żadnym polskim kodeksie, jednak zostało ono zdefiniowane w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 roku:

błędem w sztuce lekarskiej jest czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, które są niezgodne z nauką medycyny w dostępnym przez lekarza zakresie.

Oznacza to, że każda czynność bądź zaniechanie zarówno na etapie diagnozy, jak i leczenia, które było przeprowadzone niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, może zostać uznane za błąd medyczny. Warunkiem jest jednak wystąpienie szkody w wyniku błędu lekarskiego. O błędzie medycznym może więc mówić pacjent i jego rodzina, który w wyniku diagnozy lub leczenia niezgodnego z aktualnymi badaniami naukowymi, doznał uszczerbku na zdrowiu lub stracił życie.

Błędy medyczne – rodzaje i przykłady błędów medycznych

Klasyfikacja błędów w sztuce lekarskiej rozróżnia błędy medyczne, które zostały popełnione przez lekarzy oraz błędy medyczne, które mogą zostać popełnione także przez pielęgniarkę, ratownika medycznego czy farmaceutę, a nawet przez administracyjnego pracownika placówki medycznej.

Błędy medyczne dzielimy na:

  • diagnostyczne błędy medyczne – dochodzi do nich na etapie diagnostyki, na podstawie której podejmowana jest decyzja o terapii lub braku konieczności leczenia; częstym błędem diagnostycznym jest decyzja o przeprowadzeniu porodu siłami natury, kiedy stan zdrowia matki i dziecka wymaga cesarskiego cięcia
  • terapeutyczne błędy medyczne – dzielimy je na błędy działania (niewłaściwy sposób leczenia, niewłaściwa dawka) i na błędy zaniechania (brak wizyty kontrolnej); błędy terapeutyczne mogą współwystępować z błędami diagnostycznymi lub samodzielnie
  • organizacyjne błędy medyczne – odpowiada za nie placówka (wadliwy sprzęt, brak sprzętu)
  • techniczne błędy medyczne – najczęściej dochodzi do nich w wyniku pomylenia historii chorób pacjentów i skierowania niewłaściwego pacjenta na zabieg (błąd ściśle medyczny); zdarzają się również błędy medyczne lege artis, czyli błędy przy leczeniu, jak np. pozostawienie narzędzia w organizmie operowanego pacjenta

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowania za błędy medyczne?

Na ubieganie się o odszkodowania za błędy medyczne mamy 3 lata od momentu zauważenia konsekwencji błędu. Ponieważ uszczerbek na zdrowiu może objawić się w dużym odstępie czasu od przeprowadzonego leczenia, ustawodawca przewidział, że konsekwencje błędu medycznego mogą wystąpić nawet 10 lat po terapii.

Niestety dość duża tolerancja czasowa jest jedynym ułatwieniem w walce o odszkodowania za błędy medyczne. Aby udało się je uzyskać, pacjent musi udowodnić, że uszczerbek na zdrowiu jest wynikiem błędu medycznego. Potrzebna jest więc kompletna dokumentacja medyczna, którą nie zawsze łatwo jest uzyskać, a także zeznania świadków. Dlatego o pomoc w walce o odszkodowania za błędy medyczne zawsze warto zaangażować specjalistów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw.

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne trwają latami i wymagają poniesienia niemałych opłat, by w ogóle weszły na wokandę. Dlatego pacjenci mają możliwość ubieganie się o odszkodowanie w ramach postępowania w Wojewódzkiej Komisji  do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Takie sprawy trwają krócej, jednak maksymalna kwota, jaką można uzyskać wynosi 100 tysięcy złotych. Jest to jednak rozsądne rozwiązanie dla osób, które w wyniku błędów medycznych nie doznały dużego uszczerbku na zdrowiu.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą AE

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
72 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *