Praca

Jak można uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

• Zakładki: 44


Nieszczęśliwe zdarzenia mogą dotyczyć praktycznie każdej pracy i pracownika. Występują notorycznie z powodu zaniedbań lub bardzo rzadko ze względu na mało niebezpieczny charakter obowiązków. Sytuacje takie mają również związek z rodzajem działalności i zatrudnianymi ludźmi. Warto zatem mieć na uwadze, iż za każdą taką sytuację przysługuje odszkodowanie, które można uzyskać po zakończonym leczeniu.

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadkiem przy pracy nazywa się nagłe zdarzenie powstałe w czasie pracy lub będące jej wynikiem, które powoduje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. Definicja wskazuje, iż aby móc określić taki stan wystąpić powinny wspólnie cztery elementy. Należą do nich m.in.:

  • nagłość zdarzenia – odróżniający wypadek od choroby zawodowej,
  • zewnętrzna przyczyna – wykraczająca poza normalne okoliczności i obowiązki,
  • związek z pracą – wykonywanie obowiązków, poleceń przełożonego, dyspozycja pracownika w czasie podróży do pracy,
  • ma skutek w postaci śmierci lub urazu – uszkodzenie tkanek, narządów człowieka lub istotne pogorszenie stanu zdrowia.

Definicją taką można również określać wypadek, który nastąpił w czasie ubezpieczenia wypadkowego z jakiegoś konkretnego tytułu np. uprawiania sportów, pełnienia mandatu posła, odbywania służby zastępczej, nauki i pobierania stypendium itd.

Kto i kiedy wypłaca odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie jednorazowe z tytułu wypadku przy pracy jest wypłacane przez ZUS. To wynik ustawy ubezpieczeniowej oraz społecznej. Dodatkowo ofiara ma również prawo do zasiłku chorobowego płatnego w 100 procentach wysokości podstawy. Dotyczy to również osób zmagających się z długotrwałym lub stałym uszczerbku na zdrowiu. Ważne, iż przepisy są stosowane także dla polis prywatnych, a także grupowych, które mogą mieć rozszerzone opcje jak ubezpieczenia od kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu. 

Jak można ubiegać się o odszkodowanie?

Ubiegając się o odszkodowanie, należy wypełnić stosowane wnioski do ZUS lub innego płatnika składek. Warto o tym również poinformować pracodawcę, jeśli jest taka możliwość. Następnie lekarz po przebadaniu wystawia odpowiednie zaświadczenie w kilku egzemplarzach, które przekazuje się płatnikowi składek. Dodatkowo musi on załączyć inne ważne dokumenty. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług kancelarii prawnych, aby sprawa była szybko i bezproblemowo rozwiązana. Wypadek w pracy odszkodowanie to często sporny temat, przez co kwoty za zdarzenie są zaniżane. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
41 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *