Prawo

Czym jest zrzeczenie się spadku? Jak zrzec się spadku?

• Zakładki: 151


Bliscy spadkodawcy, którzy nie chcą przyjąć spadku po jego śmierci, mogą zrzec się spadku. Zrzeczenie się spadku możliwe jest pod kilkoma warunkami i dla niektórych spadkobierców jest dobrą alternatywą dla odrzucenia spadku. Dowiedz się, na czym polega zrzeczenie się spadku i czym ta instytucja prawna różni się od odrzucenia spadku.

Zrzeczenie się spadku za życia spadkodawcy

Zrzeczenie się spadku jest instytucją prawną, która umożliwia rezygnację z przyjęcia spadku jeszcze za życia spadkodawcy. Aby jednak było skuteczne prawnie, zrzeczenie się spadku musi przybrać formę aktu prawnego. Do jego sporządzenia potrzebne są dwie strony – spadkodawca i spadkobierca lub ich pełnomocnicy ze szczegółowym pełnomocnictwem w tym zakresie. Skutkami tego kontraktu jest rezygnacja z praw do dziedziczenia, również praw do zachowku, a skutki te przechodzą również na zstępnych spadkobiercy, który podpisał umowę o zrzeczenie się spadku. Oznacza to, że również dzieci i wnuki spadkobiercy, które w razie śmierci spadkodawcy dziedziczyłyby majątek i długi, również tracą prawo do dziedziczenia i zachowku. Istnieje jednak możliwość zapisania w umowie, by jej skutek nie obejmował zstępnych osoby, która zrzeka się spadku.

Warto podkreślić, że skutek zrzeczenia się spadku dotyczy wyłącznie ustawowych praw do dziedziczenia. W przypadku, gdy spadkodawca spisał testament, postanowienia w nim zawarte obowiązują, mimo prawnie ważnego zrzeczenia się spadku.

Uchylenie zrzeczenia się spadku

Zdarza się, że strony umowy o zrzeczenie się spadku, zmieniają zdanie i chcą uchylić kontrakt. Jest to możliwe, pod warunkiem, że zarówno spadkodawca, jak i spadkobierca wyrażą na to zgodę i ponownie spiszą odpowiednią umowę w formie aktu notarialnego. W przypadku chęci rezygnacji z zrzeczenia się spadku wyłącznie przez jedną stronę, sprawę rozstrzyga sąd.

Istnieje także możliwość dokonania pewnych zmian w umowie o uchylenie zrzeczenia się spadku. Najczęściej zmieniane są postanowienia dotyczące zstępnych – wyłączenia ich lub włączenia do umowy. Również takie zmiany muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego za zgodą obu stron umowy.

Czym zrzeczenie się spadku różni się od odrzucenia spadku?

Osoby, które nie chcą przyjąć spadku, mogą go także odrzucić. Zrzeczenie spadku różni się jednak od odrzucenia, choć można znaleźć podobieństwa obu instytucji prawnych. Zarówno zrzeczenie się spadku, jak i odrzucenie, musi mieć formę aktu notarialnego, oba także skutkują brakiem prawa do zachowku. Jednak odrzucenie spadku – które jest sporządzane po śmierci spadkodawcy – nie jest umową, a oświadczeniem i wymaga podpisu wyłącznie spadkobiercy, który spadek odrzuca. Musi być ono sporządzone nie później niż 6 miesięcy od czasu, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, a skutki odrzucenia spadku nie przechodzą na zstępnych – muszą oni samodzielnie odrzucić spadek. Wyjątkiem są niepełnoletnie dzieci osoby odrzucającej spadek. Aby majątek i długi nie przeszły na dziecko, prawny opiekun za zgodą sądu rodzinnego odrzuca spadek w imieniu osoby niepełnoletniej.

Procedurę, skutki i inne wątpliwości dotyczące zrzeczenia się spadku bądź jego odrzucenia warto omówić z radcą prawnym, który po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy doradzi najlepsze rozwiązanie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
67 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *