Dom

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – jakie badania gruntu trzeba wykonać?

• Zakładki: 26


Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba dostosować się do obowiązujących przepisów prawnych. Nakładają one obowiązek zgłoszenia budowy lub uzyskania na nią zgody, gdy przepustowość dobowa przekracza 7,5m3. Jakie warunki trzeba spełnić podczas budowy domowej oczyszczalni i jakie badania gruntu trzeba wykonać?

Odpowiednie warunki do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomową oczyszczalnię ścieków możemy wybudować, gdy zachowane są odległości:

  • od sąsiedniej działki – 2 m
  • drogi – 2 m
  • studni wody pitnej – 15 m
  • wodociągu – 1,5 m
  • gazociągu 1,5 m
  • kabli elektrycznych – 0,8 m
  • drzew lub krzewów – 3 m

Dodatkowe obostrzenia dotyczą oczyszczalni z drenażem rozsączającym oraz ze studnią chłonną. Ponadto należy pamiętać, by instalację wybudować poniżej strefy zamarzania gleby oraz tak, by zapewnić grawitacyjny przepływ nieczystości (ewentualnie instalację można połączyć z przepompownią). Zapewniona musi być także przestrzeń 1,5 m między drenażem a zwierciadłem lustra wód gruntowych.

Badania gruntu przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestorzy, którzy planują budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, do której będzie trafiało nie więcej niż 5m2 nieczystości na dobę, nie muszą wnioskować o zgodę, a jedynie zgłosić budowę do urzędu. W takim przypadku mogą skorzystać z badań geologicznych wykonanych na potrzeby budowy domu. Nie mniej jednak warto skorzystać z usługi przeprowadzenia dodatkowych badań gruntu przed budową oczyszczalni, by jak najlepiej dostosować jej rodzaj do warunków gruntowych i potrzeb użytkowników. Dodatkowe konsultacje pozwolą także dobrać optymalną pojemność zbiornika., dzięki czemu przydomowa oczyszczalnia spełni wszystkie potrzeby użytkowników.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Bio Eden.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
46 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *